“Susanne er god til at give mig andre perspektiver og vinkler på de problemer, jeg står med i hverdagen”
Kvinde, 20 år, der var i behandling for bulimi

Om mig

Jeg har 12 års erfaring med terapi og samtale, som privat praktiserende psykoterapeut. Jeg behandler klienter med mange forskellige problemstillinger, men har valgt særligt at beskæftige mig med:

  • Spiseforstyrrelser
  • Selvværd og selvtillidsproblemer
  • Skilsmisse
  • Depression
  • Dødsfald og kroniske sygdomme

Uddannelse og tidligere beskæftigelse
Jeg har en 4 årig uddannelse som psykoterapeut fra Akademiet for Psykoterapi og uddanner mig løbende. Nu er jeg i gang med en 2 årig uddannelse på professionshøjskolen Metropol, som familieterapeut.

Jeg modtager løbende supervision hos Psykolog Birgitte Lieberkind.

Udover at arbejde som privatpraktiserende psykoterapeut har jeg i flere år arbejdet som psykoterapeut hos Kræftens Bekæmpelse, hvor jeg havde samtaleterapi for pårørende til kræftpatienter.

Derudover har jeg gennem 15 år arbejdet som leder og projektleder i den kommunale sektor med hovedfokus på kultur.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og  arbejder under fuld tavshedpligt og i overensstemmelse med Psykoterapeutforeningens etiske regler.

Privat
Jeg er født i 1968,  er mor til 4 børn i alderen 15 – 27 år og er gift med Ole på 21. år.

 

p


Jeg modtager ikke henvisninger fra den offentlige sygesikring.

Sygesikringen Danmark og andre private sygeforsikringer giver ikke tilskud til behandling hos mig.

Behandling hos mig er 100% privatfinansieret.