“Jeg hjælper Jer med, at give den omsorg, som giver plads til at Jeres barn kan selv”.
Kh Susanne

Forældresamarbejde – en tillidssag

Da vores datter på 16 år blev ramt af en spiseforstyrrelse – stod vi magtesløse og uden mulig hjælp fra det offentlige. Vi søgte derfor andre løsninger og kom i kontakt med Susanne – vi kunne med det samme mærke en helt speciel kemi i dialogen med Susanne.

Igennem individuelle samtaler med vores datter, og samtaler med vores deltagelse, har Susanne skabt en tillid og fortrolighed med os alle tre – der har været altafgørende for behandlingen af spiseforstyrrelsen.

Igennem samtalerne skaber Susanne ejerskab hos vores datter – et ejerskab der har flyttet vores datter og gjort hende i stand til at tage kampen op i mod spiseforstyrrelsen.

Susannes empatiske evner er uden sidestykke.

Mor & far til pige på 16 år i behandling for Anorexi.

I forbindelse med behandling af unge med spiseforstyrrelser lægger jeg stor vægt på, at der er et løbende samarbejde med den unges forældre, såfremt det giver mening for den unge i behandling.

Hvis den unge er under 18 år, er det en forudsætning for en vellykket behandling, at der er et aktivt forældresamarbejde.

Jeg finder det helt essentielt at hele familien er aktive i behandlingsforløbet, da jeg arbejder ud fra en holistisk tilgang, og derfor skal alle ressourcer omkring den unge i spil.

Forældresamarbejdet er derfor tiltænkt som en særlig støtte til den unge, men det er også en stor støtte for forældrene selv, da en spiseforstyrrelse påvirker hele familien – og det kan være utrolig svært som forælder at vide, hvad man kan gøre, og hvordan man er den bedste støtte for den unge. I får derfor nogle redskaber til, hvordan I takler hverdagen og de frustrationer, som vil opstå.

p

NB! Jeg modtager kun klienter i behandlingsforløb med et BMI på mindst 16. Jeg tilbyder ikke behandling til unge med spiseforstyrrelser, der har andre diagnoser – såsom borderline eller svær depression.

Forældresamtaler i behandlingsforløbet

Første forældresamtale er obligatorisk i starten af et behandlingsforløb for unge under 18 år. Denne samtale giver et indblik i, hvad I kan forvente af forløbet, og hvad jeg forventer af jer. Samtalen er med til at forankre den forandring, der kommer til at være, og giver jer nogle redskaber til, hvordan I takler situationen. Den obligatoriske samtale er med både forældre og den unge.

Anden forældresamtale sker typisk efter, at den unge har været behandling i to-tre måneder eller efter behov. Denne samtale er frivillig, men vil give jer flere redskaber til, hvordan I håndterer dilemmaer i hverdagen og støtter op omkring den forandring, der sker i jeres barns liv.